SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

32. LUKU: MAAILMANPOLITIIKKA JA SEN TAUSTA

33. LUKU: HARVOJEN MAAILMANVALTA VAI VAPAUS?

34. LUKU: "Juutalaisten" oletettu joukkotuho poliittisena vallan välineenä


KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

34. LUKU: "Juutalaisten" oletettu joukkotuho vallan välineenä

 

Saatteeksi 

Ensin selvitämme ne syyt, jotka ovat holokaustin eli juutalaisten kansanmurhaksi kutsutun historiallisen kertomuksen taustalla. Pyrimme selvittämään ne motivaatiot, joiden vaikutuksesta holokaustia pidetään totuutena ja pyrimme määrittelemään myös sen, miksi mediarummutus kuudesta miljoonasta tuhotusta juutalaisesta on tietylle eliitille niin tärkeää.

Ohi mennen mainittakoon, että joidenkin tietojen mukaan, ”holokaust”-termi keksittiin Hollywoodissa, Polttouhrit sarjan myötä.


Edellä mainittua ”joukkotuhon” teemaa tulee tarkastella uskonnon filosofian valaisemana. Emanuel Swedenborgin kynän kautta, Jumalalta ilmestyneen Taivaallisen Opin perustalle ilmestynyt Uusi Jerusalem paljastaa Jumalan Sanan sisäiset merkitykset. Osana sisäisiä merkityksiä on keskeisimpinä asiantiloina Jumalan Kolminaisuuden oikein ymmärtäminen. Aidot Uuden Jerusalemin jäsenet tietävät hyvin, että sisäisten merkitysten mukaisesti Jumalan kolminaisuus tulee oikein ymmärtää Jumalan Sanan koodin avauksen avulla seuraavasti: Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan kirkastettu ruumis toisin sanoen Jumalallinen Viisaus ja Pyhä henki on sielusta ruumiin kautta ulos virtaava Jumalallinen vaikutus, josta saa elämänsä luonnollinen universumi kauttaaltaan, sekä tähän luonnolliseen maailman kaikkeuteen liittyneet henkiset maailmat. Mainittu kolminaisuus (Isä – Poika ja Pyhä henki) on yhdessä ja samassa Jumalihmisessä, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on siis yksi Jumala.


Edellisestä ilmenee, että Jumala itse on rajaton Totuus ja Hyvyys, kuten myös Hänen Sanansa on ääretön Viisaus ja Rakkaus. Tästä seuraa se tosiasia, että Jumalan Sanan sisäinen merkitys paljastaa kaiken, eikä sen vaikutukselta voi piiloutua mikään tässäkään luonnon maailmassa.

Koska Raamatun sisäiset merkitykset toimivat salaperäisyyden verhojen paljastajina, ei silloin sionistinen eliitti siedä Jumalan Sanan Totuuksia. Tästä johtuen Vapahtajan maanpäällisen vaelluksen aikana sen ajan juutalainen eliitti ei sietänyt Herraa Jeesusta Kristusta, vaan halusivat he
tuhota Hänet totaalisesti.

Nyt tulemme siihen, miksi sionistinen aristokratia ei hyväksy holokaustiin kohdistuvaa kritiikkiä, eikä minkään laista tasapuolista tutkimusta juutalaisvainoja kohtaan. He eivät tahdo tutkimusta kyseistä asiasta, sillä silloin holokaustiin liittyvät uskomukset menettäisi luotettavuutensa. Miksi rabbiininen eliitti haluaa esittää mainitun ”joukkotuhon” totuutena, vaikka siitä ei ole todellista näyttöä? Ensinnäkin sen tähden, että judaismin edustajat saivat perityksi pahuudekseen totuuksien ja hyvyyksien murhaamisen siksi, että he murhasivat äärettömän Totuuden ja Hyvyyden luonnollisen ruumiin, joka kuitenkin tuli kirkastetuksi ja ylösnoustuksi henkien maailmaan.


Mistä juontaa juurensa se, että sionistinen eliitti ei siedä edes kriittisyyttä holokaustia vastaan?
      

Pyrkimys esittää, holokausti totuutena, virtaa sionistisen eliitin helveteistä, joista virtaa jatkuva hillitön vallanhimo, rahanahneus, toden ja valheen sekä hyvän ja pahan yhteen liittäminen sekä julmuus, jotka synnyttävät pahoja mieltymyksiä sionistien johtajissa, joiden sielut ovat liittyneinä pahoihin henkiin.  Nämä mainitut himot konkretisoituvat luonnon maailmassa rajattomana kansainvälisenä vallanhaluna sekä haluna kerätä maanpäällisiä rikkauksia, toisten kansakuntien kärsimysten kustannuksella. Juuri näistä mainituista helveteistä virtaavat ahneuden ja julmuuden henkäykset ovat synnyttäneet ”holokaustiin” liittyvän tarinan. Tämän, ”6 milj. tuhottua juutalaista”, mediarummutuksen välityksellä on saatu kerättyä mittaamattomat summat rahaa ja sympatiaa. Samalla mainittu eepos on edesauttanut sionistista eliittiä heidän maailmanvalloitus pyrkimyksissään. Nykyisin ei juuri kukaan uskalla arvostella totuuden mukaisesti holokaustia, sillä lähes jokainen, esimerkiksi tutkijat, pelkäävät leimautuvansa natsiksi ja onhan kyseisen ”joukkotuhon” kritisointi saatu lähes kaikissa läntisissä maissa kriminalisoiduksi. Holokaustin riippumatonta tutkimista ei myös helpota EU:n perustuslaki.

 

Auschwitzin vapautumisen vuosipäivä

Euroopan parlamentti antoi vuonna 1995 päätöslauselman yleiseurooppalaisen muistopäivän vietosta Auschwitzin vapautumisen vuosipäivänä 27. tammikuuta. Suomessa muistopäivää vietettiin ensimmäisen kerran 27.1.2002 nimellä Vainojen uhrien muistopäivä. Hurja mediarummutus "holokaustin" puolesta on tuottanut tulosta; maailman sionistit ovat saaneet aivopestyä kristillisen maailman uskomaan "6 miljoonan" mahdottomuuteen lähes totaalisesti.

Niinpä myös minä omantuntoni velvoittamana olen pakotettu osallistumaan muistopäivän ”tragedian” viittaavien tapahtumien totuuden mukaiseen kritisoimiseen. Suomessa muistopäivän ajankohdaksi on vahvistettu Auschwitzin vapautumisen vuosipäivä.

Kyseisen asiantilan oikeamielinen tarkastelu ja tutkiminen kannattavat, sillä tällöin väistyy se salaperäisyyden verho, joka tähän keskitysleirien D a n t e   A l i g h i e r i n kuvaaman kaltaiseen Infernoon kätkeytyy. Valheen väistyessä sionistisen ylimystön jäsenet kenties eivät tunnekaan palaneen käryä nenässään, vaan sitä vastoin – Vapahtajan Sallimuksen johdattamana – vaistoavatkin piston sielussaan. Olkoon se piikki heidän lihassaan! Toisaalta, kun totuus tulee julki, väistyvät silloin turhat syyllisyyden tunnot tietyltä kansalta ja sionistinen mafia menettää yhden tehokkaimmista poliittisista propaganda-aseistaan.

 

 ”Holokausti” poliittisena vallanvälineenä


Oletettu juutalaisten kansanmurha eli holokausti on saavuttanut valtavat mittasuhteet. Kansainvälisellä politiikan areenalla holokaustin välityksellä on haalittu sangen mittavasti, niin kvantitatiivista kuin myös manipulatiivista hyötyä sionistien organisaatiolle ja Israelille.

Tällä tarkoitetaan sitä, että holokausti on rabbiinisen eliitin poliittinen propaganda-ase, jonka välityksellä juutalaiset organisaatiot ovat hyötyneet myös siinä, että Euroopan kansat on saatu syyllisyydentuntoisiksi. Se, että juutalaisten ”joukkotuhoa”, ei ole uskallettu laajemmin tutkia ja arvostella, johtuu kansalaissosialistiksi leimaamisen pelon lisäksi siitä, että holokausti on kohotettu jonkinlaiselle uskonnolliselle tasolle, eli kyseisestä ”joukkotuhosta” on muodostunut tabu. Siten tätä asiaa kohtaan ei saisi esittää mitään tieteellistä tai muutakaan kritiikkiä.

Lakisääteisesti, antiteesin esittäminen holokaustin ”virallista historiantutkimusta vastaan” on suoraan tai epäsuorasti kielletty ainakin kahdessatoista itsenäisessä valtiossa: Belgiassa, Israelissa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tšekissä.

Kyseisen asian ympärillä on kudottu suojaava sädekehä myös siksi, että mikäli holokaustiin liittyvä huijaus paljastuisi kansoille, murtaisi se myös sionistien kansainvälistä hegemoniaa.


Suhtautukaamme kriittisesti yleiseen historian tietoon


Holokausti osoittautuu mahdottomaksi seuraavien tekijöiden valossa:

 Tekniikka:
Alla olevassa esityksessä otettiin esimerkiksi Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri, sillä se oli
keskeisimmässä asemassa oletetuissa joukkotuhoissa.

Yleisesti on esitetty, että vankien surmaamiseen esim. Auschwitz-Birkenaun keskitysleireillä käytettiin Degesch-yhtiön tuottamaa Zyklon-B merkkistä tuholaismyrkkyä. Tähän liittyen mainittakoon kuinka kuolemaantuomittujen teloitukset tapahtuivat USA:ssa syaanivetyä (HCN) käyttäen. Historian tutkimuksen mukaan natsien keskitysleireillä käytetty aine oli siis myös tuo edellä mainittu syaanivety (zyklon).

Likvidoiminen USA:ssa suoritettiin teräskammiossa, jossa oli teräksinen ovi. Syaanivedyllä on herkkyys kondensoitua eli tiivistyä kammion seinille ja teloitettavan iholle. Tämän nesteytymisen estämiseksi, teloituskammion ja syaanivedyn lämpötilan on oltava ihanteellinen. Mikäli lämpötilojen optimointi ei onnistunut, suoritettiin teloituskammion ja teloitetun ruumiin huolellinen peseminen kloorin avulla tiivistyneestä kaasusta. Tällöin tehtävän suorittava henkilökunta oli varustautunut suojavaatteisiin ja hengityssuojaimiin. Kammion tuuletuskaan ei ollut ongelmatonta, sillä syaanivety on ilmaa kevyempää.1

Yhdysvaltain toistaiseksi viimeinen kaasukammioteloitus pantiin täytäntöön Arizonassa vuonna 1999. Myrkkyruiskeella teloittaminen on nykyisin yleisin käytäntö Yhdysvalloissa.


Edelliseen nojautuen voidaan esittää, että koska USA:ssa kyseisillä menetelmillä jo yhden ihmisen teloitus vaati erikoisjärjestelyt ja ideaaliset olosuhteet, niin kuinka sitten Auschwitzin puutteellisissa olosuhteissa mainostetut joukkoteloitukset ovat mahdollisia? Natsien keskitysleireissä mainituissa kaasukammioissa ei ole todistettu olevan minkäänlaista toimivaa tuuletusta (syaanivedystä ilmaan sekoittuessaan tulee helposti räjähdysherkkää) ja lämmitysjärjestelmän puuttuessa suurin osa höyrystyneestä syaanivedystä olisi tiivistynyt kammion seiniin ja uhrien iholle. Ja koska kysymyksessä nykyhistorian kirjoitusten mukaan olivat massateloitukset, olisivat ne vaatineet (Auschwitz) joka teloituskerran jälkeen täydellisen kammionpesun ja tuuletuksen (jo turvallisuussyistä). Tämä puhdistustyö olisi ollut suunnaton urakka, ja olisiko se onnistunut täydellisesti? Onko myöskään mahdollista, että palovaarallisen syaanivedyn täyttämä tila on sijainnut krematorion vieressä? Tämä asiantila herättää ihmetystä ennen kaikkea siksi, että kaasukammioista, kuten jo todettiin, ovat puuttuneet toimivat tuuletusjärjestelmät, eikä käytössä ole ollut tiivistä ovea. Ruumiithan on pitänyt saada jotakin menetelmää käyttäen ulos kaasukammiosta siten, että höyrystyneet kaasut eivät ole päässeet kyseisestä tilasta ulos. Kuolleiden uhrien puhdistus tiivistyneestä syaanivedystä olisi täytynyt olla myös
välttämätöntä ennen polttamista krematoriossa?

 
Edellä mainittua esitystä tukee myös professori Faurissonin tutkimukset holocaustista. Osa näistä tutkimuksista on julkaistu Faurissonin artikkelissa ”The Zündel Trials (1985 and 1988)” (JHR 4/1988), jossa hän kuvailee osuuttaan Zündel-oikeudenkäynnissä 1988.

Muutamia otteita Faurissonin artikkelista:

Ken Wilson, ilmakuvaspesialisti, oli osoittanut, että ihmisten surmaamisiin tarkoitetuissa Auschwitzin ja Birkenaun kaasukammioissa ei ollut edes savupiippuja kaasun poistamiseen, mikä olisi ollut välttämätöntä.The Rudolf Report, (s. 288), tiedotteessa selitetään, että on tieteellisesti todettu, ettei kaasukammioiden seinämissä ole lainkaan syanidijäämiä (Faurisson 1985 ja 1988).


Edelleen lainauksia prof. Faurissonilta, tällä kertaa Truth in Press -järjestön haastattelussa (Spotlight 1.9.1990), jossa Faurisson esittää asiantuntemustaan kaasukammioiden tutkimuksissa.

Hän kertoo Auschwitzin päällikön Rudolf Hössin "tunnustuksesta" (saatu kiduttamalla). Hössin mukaan ovi kaasukammioon, jossa oli tuhansia uhreja, avattiin puolen tunnin kuluttua kaasuttamisesta ja kammiota alettiin tuulettaa. Ruumiita alettiin heti kantaa ulos. Höss sanoo myös, että kantajat kantoivat ruumiita ulos "tupakoiden ja syöden samaan aikaan". Faurisson ihmettelee: "Vain puolen tunnin kuluttua alettiin kantaa ulos ruumiita, jotka olivat täynnä kaasua, syöden ja polttaen tupakkaa? Onko mahdollista syödä ja polttaa ottamatta pois kaasunaamaria? Onko mahdollista polttaa, kun erittäin räjähtävää kaasua tulvii usean tuhannen ruumiin keuhkoista ja onkaloista? Mahdotonta! Vielä viikon päästä kaasutuksesta huoneeseen meneminen ilman kaasunaamaria tappaa! Tuo tunnustus on vain tekaistu sepitelmä, valhe" (Spotlight 1.9.1990).

 
"Olen käynyt Auschwitzissa, jossa näytetään 'uudelleen rakennettua kaasukammiota' (Auschwitz I) ja joitakin krematorioiden ja kaasukammioiden jäännöksiä (Birkenau). Struthofissa (Elsassissa) ja Majdanekissa (Puolassa) olen tutkinut rakennuksia, joiden väitetään olevan 'alkuperäisiä kaasukammioita'. Olen analysoinut tuhansia dokumentteja varsinkin Pariisin Contemporary Jewish Documentation -keskuksessa, asiakirjoja, pikakirjoituskopioita, valokuvia ja kirjallisia todistuksia. Olen väsymättä ahdistanut spesialisteja ja historioitsijoita kysymyksilläni. Olen etsinyt, mutta turhaan, edes yhtä internoitua tai vankia, joka kykenisi todistamaan minulle, että hän todella omin silmin on nähnyt ’kaasukammion.’ En missään nimessä tahtonut petollista todistusten runsautta, olisin ollut tyytyväinen yhteen. En koskaan löytänyt sellaista todistusta. Päinvastoin, olen löytänyt paljon vääriä todistuksia. Lisäksi olen löytänyt vaikenemista, kiusaantuneisuutta, vihamielisyyttä ja
lopulta myös herjauksia, loukkauksia ja väkivaltaa” (Spotlight-lehden 24.12.1979).

Olettamuksen mukaan Birkenaun krematorion II:n ja III:n ruumishuoneita käytettiin ”kaasukammioina". Germar Rudolfin tuottaman teoksen mukaan, kattojen lävitse rikottiin oletetut Zyklon-B:n valuttamisreiät, propaganda tarkoituksessa betonin lävitse, kattojen valmistumisen jälkeen. Mutta, koska katot valettiin talvella 1942 – 43, eivät silloin kyseiset tilat ole voineet toimia kaasukammioina, sillä tuolloin (1942 – 43) ei katoissa ollut reikiä ensinkään. Kuitenkin joukkotuhonnan krematorio II:n tiloissa sanotaan alkaneen, jo vuonna 1941 ja olleen täydessä vauhdissa mainittuun aikaa (1942 – 43) mennessä. Seuraava tekstin osuus huomioiden (seuraava kappale), kaasutusluukut ovat täytyneet syntyä saksalaisten perääntymisen jälkeen. Myös mainituista kohteista sodan aikana otetut ilmakuvat, suhteessa esim. katon aukkoihin, eivät täsmää, kyseisiin kohteisiin verrattuna sodan jälkeen.

Se, että lavastetut Zyklon-B:n valuttamisreiät tehtiin saksalaisten perääntymisen jälkeen, vahvistaa myös se, että oletettujen kaasukammioiden toiminnan jälkeen rakennukset räjäytettiin sisältä päin. Mikäli kaasun sisään täyttöaukot olisivat olleet katoissa, jo räjähdyksien aikana, olisi paineaalto ylöspäin pyrkiessään rikkonut ja repinyt, kaasun sisään laskemiseen tarkoitettuja aukkoja tai luukkuja. Mutta kyseiset luukut olivat ehjät. Näin ollen varmaa on, että väitettyjä kaasun sisään laittamiseen tarkoitettuja aukkoja ei lisätty ennen kuin vasta sen jälkeen, kun rakennukset oli räjäytetty, toisin sanoen siis saksalaisten perääntymisen jälkeen (Rudolf 2010).

Väestörekisteri:
World Almanac ilmoittaa juutalaisten määräksi vuonna 1940 (sivu 129) 15 390 359 ja vuonna 1949 (sivu 289) 15 713 638. Näiden tietojen mukaan toisen maailmansodan vuosikymmeninä juutalaisten lukumäärä kasvoi yli 300 tuhannella. Vaikka populaatio lisääntyy eksponentiaalisesti, ei juutalaisen väestön määrä olisi ollut suurempi toisen maailmansodan jälkeen, mikäli yleisesti uutisoitu ”joukkotuho” olisi ollut totta (World Almanac 1940, 1949, 129 ja 289).

Politiikka:
Myös poliittisesti "juutalaisten kansanmurha" on mahdotonta, sillä ei voida löytää määräystä tuhota juutalaisia, suunnitelmaa juutalaisten tuhoamisen suorittamisesta ja ei ole löydetty keskusorganisaatiota, joka olisi koordinoinut kyseisen suunnitelman toimeenpanon. Lisäksi massatuho olisi vaatinut budjetin, jota ei ollut. Kyseiset hankkeet eivät onnistu ilman rahaa tai luottoja.

Kannattaa myös tutustua professori Paul Rassinierin kirjoittamaan teokseen The Holocaust Story and The Lies of Ulysses, jossa hän toteaa, että natseilla ei ollut suunnitelmaa suorittaa juutalaisten kansanmurhaa ja että virallisesti ei ollut päätetty "kaasulla tuhoamisesta”. Kuten myös sen, että natsit eivät tappaneet kuutta miljoonaa juutalaista (Rassinieri 2005).

Täytyy muistaa, että Rassinieri oli henkilökohtaisesti kokenut keskitysleiriolot, sillä hän oli myös tuolloin, kommunisti ja natsien vihaaja.

 
Eettisyys:
Syvästi kristilliseen perinteeseen juurtunut saksalainen kansa olisi tuntenut eettisesti vastenmieliseksi etnisen eliminoinnin, eikä olisi siihen suostunut missään tapauksessa. Himmler tarkoittikin "puhdistuksella" juutalaisen väestön pois siirtämistä Saksasta, ei heidän tuhoamistaan. Hitler ei antanut koskaan käskyä juutalaisten joukkotuhoamiseksi. Joukkotuhoamiset ovat sisältyneet kylläkin enemmän sionistien toimenkuvaan.    

 

YHTEENVETO

Yllä esitettyjen tutkimusten perusteella, väitetty juutalaisten joukkotuho on täysin mahdotonta teknisesti. Siihen ei löydy perusteita myöskään poliittisessa ja eettisessä mielessä ja väestörekisteri World Almanac, paljastaa holokaustin kuuluvan sarjaan ”traagiset myytit”.

Miksi sitten tarvittiin ”holokausti”? Taloudelliset syyt ovat eräs sivutekijä, onhan holokausti tuonut sionisteille valtavan summan rahaa. Ehkä eräs tärkein tekijä on se, että kyseinen kertomus on ollut ja edelleen on, erittäin tehokas poliittinen propaganda-ase, joka on mahdollistanut Israelin valtion perustamisen tunkeutumalla alueille, jossa palestiinalaiset asustivat. Niinpä sionistit ovat onnistuneet luomaan osittain holokaust-taruston sekä USA:n välityksellä sotilaallisen suurmahdin Lähi-itään.


Nykyinen Israel kuuluu maailman ydinasemahteihin. Israel on USA:n ohella maailman häikäilemättömin terroristivaltio. Ottaessamme huomioon Israelin aggressiivisen luonteen ja sen hirvittävän ydinasearsenaalin, tulisi kyseinen valtio asettaa välittömästi YK:n kontrollin ja sanktioiden alaiseksi, jotka toimet olisivat myös paikallaan USA:n kohdalla.

 
Selvää on, että holokaustpropaganda on lujittanut ja edesauttanut sionistisen eliitin kansainvälistä valtaa, johon eittämättä sisältyy myös Israelin valtion perustaminen. Siksipä joukkotuholla on keskeinen osuus kansainvälisessä poliittisessa valtakeskiössä ja voidaan sanoa, että kun ”holokausti” paljastuu huijaukseksi, rutisee silloin myös sionistisen mafian ”selkäranka murtuessaan"
.

Sionistisen eliitin luoma ”holokausti” on psykiatriassa esitetty projektio: Sionistisen eliitin kollektiivinen syyllisyydentunto kauhistuttavista julmuuksista Venäjän vallankaappauksessa ja sitä seuranneessa Neuvostoliiton hirmuvaltiossa on modifioitu kohtuuttomasti liioitelluiksi natsivainoiksi eli murhaajista on tullut uhreja. Kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvioi ”juutalaisen” eliitin luoman neuvostovaltion murhanneen ainakin 20 – 30 miljoonaa ihmistä (Solzenitsyn 1974).

 

Täytyy kuitenkin korostaa, että esimerkiksi Neuvostoliitossa ollut kommunismi ja sosialismi, olivat vain sionistisen eliitin vallankäytön instrumentteja. Sosialismi ja kommunismi, ovat edistyksellisiä ideologioita, kun ne liitetään aitoon kristinuskoon. Sosialismi ja kommunismi oikein sovellettuna edustavat lähimmäisenrakkautta.

Länsimaiset historioitsijat ovat puolestaan arvioineet Neuvostoliitossa kuolleen vuosina 1918–1956 noin 10–30 miljoonaa ihmistä pakkotyössä, pakkoväestönsiirroissa, teloituksissa ja terrorissa.

 

Lopuksi mainittakoon, että sionistisen mafian suorittamassa Venäjän vallankaappauksessa 1917, heidän luoman Neuvostohallinnon terrorin uhrina, sekä kyseisen eliitin (mafian) aikaansaamissa molemmissa maailmansodissa ja esimerkiksi Irakin sodissa, Libanonissa, Palestiinassa, Jugoslaviassa, Afganistanissa jne. on saanut surmansa hirvittävät määrät ihmisiä ja tuottanut muutenkin mittaamatonta humanitääristä kärsimystä maailman kansoille. Eräs tehokkaimmista välineistään näiden rikosten toteuttamisessa on ollut USA, Britannia ja eräät muut NATO maat. Kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden juonitteluissa instrumentteina ovat olleet muun muassa sionistisen eliitin juutalainen vapaamuurarijärjestö B'nai B'rith, joukkotiedonvälityksen hallinta ja kansainvälinen pankkitoiminta. Jumala auttakoon kansakuntia vapautumaan kyseisestä orjuudesta.

 

USA antaa Israelille ja sen sionistiselle eliitille mahdollisuuden globaaliin maailman herruuteen. Näistä juuri yllä mainituista sionistisen mafian kansainväliseen hegemoniaan suunnatuista toimenpiteistä ja rikoksista löytyy myös kirjallisia lähteitä, muun muassa seuraavat:

  • Noam Chomsky (2006), MAAILMANVALTA VAI MAAILMANLOPPU
  • Chossudovsky, Michel (2005), America’s ”War on Terrorism”
  • Canada: Global Research
  • Steinhauser, Karl (1994), EU huomispäivän super-Neuvostoliitto Lind, Michael (2003). 
  • Lind, Michael (2003), MADE IN TEXAS: GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS jne.

·        Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

·        Chossudovsky, Michel (2003). SOTA ja GLOBALISAATIO. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

·        Benjamin Freedman puhuu: Juutalainen loikkari varoittaa Amerikkaa

Näistä muut, paitsi Freedman, eivät yhdistä kansainvälisten rahoituslaitosten, USA:n ja muiden NATO maiden globaalia toimintaa suoraan sionistiseen eliittiin, mutta kuitenkin kyseinen mafia on ratkaisevana vaikuttajana taustalla.


 

Lähteet

 

Faurisson, Robert (1985 and 1988). The Zündel Trials, (JHR 4/1988)

Kaasukammio Yhdysvalloissa (2012). http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaasukammio#L.C3.A4hteet

Rassinier, Paul (2005). The Holocaust Story and The Lies of Ulysses

Rudolf, Germar. (2010). Dissecting the Holocaust : The Growing Critique of "Truth" and "Memory".

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand

Spotlight -lehti 1.9.1990 ja 24.12.1979). (Truth in Press -järjestön suorittama Faurissonin haastattelut, jotka julkaistiin Spotlight -lehdessä).

World Almanac 1940, 1949, 129 ja 289