SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

Valheeseen ja petokseen perustuva Israelin valtio on uhka kansojen olemassaololle. Maailman voimakkaimpiin ydinasevaltioihin kuuluva Israel on vaarallinen erikoisesti sen tähden, että se on julmien ja petollisten kasaarijohtajien hallinnassa. Venäjän juutalaiset ja suurin osa koko maailman juutalaisista eivät polveudu roomalaisten Palestiinasta karkoittamien juutalaisten jälkeläisistä, vaan mahtavasta kasaarikansasta, joka kääntyi juutalaisuuteen eli talmudismiin noin vuonna 740 j. Kr. Miksi totuus juutalaisten alkuperästä on salattu?

Israel muodostaa sotilaallisen suurmahdin Lähi-idässä ja on maailman vaarallisin ydinasevaltio. Vaikka Israelin valtio muistuttaa länsimaista valtiomallia, perustuu se kuitenkin petokseen muun muassa juutalaisten alkuperästä, sillä he eivät ole kansana juutalaisia vaan kasaareja: (http://www.ark-of-salvation.org/khazars.htm ).

Totuutta juutalaisten alkuperästä on turha odottaa yleisen tason historian oppikirjoista. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta siitä vaietaan myös tietosanakirjoissa. Syy "juutalaisen" kansan alkuperän salaamiseen on Israelin valtion perustamisessa. Saatiinhan Raamatun kirjaimelliseen merkitykseen vedoten maailman kristityt uskomaan, että natsien vainot kokeneella kansalla oli oikeus paluuseen "kotimaahansa."

Tässä yhteydessä mainittakoon, että Raamattu sisältää myös henkisen ja taivaallisen merkityksen, jotka ovat itse totuus, siten juutalaisten oikeus luvattuun maahan saa aivan toisen merkityksen, minkä nykyajan kristityt ovat omaksuneet Raamatun kirjaimellisesta merkityksestä. Näiden sisäisten merkitysten mukaan esim. "luvattu maa" tarkoittaakin siunattujen henkistä tilaa paratiisissa eikä suinkaan mitään maantieteellistä aluetta. Samoin näiden sisäisten merkitysten mukaisesti Raamatussa mainittu "valittu kansa" tarkoittaa totuudessa ja hyvyydessä eläviä ihmisiä rotuun, kansallisuuteen ja uskontoon katsomatta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalalla ei ole mitään erikoisasemassa olevaa kansaa ja näin täytyy olla, sillä eihän Jumala ole rasisti. Raamatun eli Jumalan Sanan sisäisistä merkityksistä löytyy selvityksiä muun muassa seuraavista teoksista. Pertti Niemi: Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan, Vantaa 2001. Emanuel Swedenborg: Taivas sen ihmeet ja helvetti, Hyvinkää 1940 ja Arcana Coelestia, Lontoo 1749-1756.

Juutalaisten alkuperästä. Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen aikoihin siellä asui noin seitsämän miljoonaa juutalaista. Sellainen on myös totuuden mukaista historian tutkimusta, jossa paljastetaan, että Venäjän juutalaiset ja suuri osa koko maailman juutalaisista eivät polveudu Palestiinan juutalaisista, vaan mahtavasta kasaarikansasta, mistä Otavan Suuri Ensyklopedia vuodelta 1982 mainitsee seuraavaa:

"kasaarit, turkk. kansa, jonka luomaan suurvaltaan keskiajan alkupuolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. K:n valta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvulla; venäläiset hävittivät sen n. 1000- luvulla. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnusti juutalaisuutta 700-luvulta alkaen. Eräiden käsitysten mukaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu k:sta "

Tässä on siis uskallettu varovasti mainita, että kasaarit olivat Venäjän juutalaisten esi-isiä.

Kasaarien häviämistä historian kirjoista kuvaa hyvin mm. Benjamin Freedman (hän on kasaarien jälkeläinen) teoksessaan "The truth About Khazars", New York, 1954 (http://www.jewwatch.com/jew-history-khazaria-freedman.html). Tässä kirjassaan B. Freedman syyttää heimoveljiään kasaarialkuperänsä salaamisesta, jotta nämä saisivat kristityt uskomaan, että Palestiina olisi heidän alkuperäinen kotimaansa, vaikka todellisuudessa se on jossakin Keski-Aasiassa. Freedman piti Israelin perustamista kaikkien aikojen pahimpana kansainvälisenä rikoksena.

Kasaarit ovat turkkilais-mongolidinen kansa, joka on sukua hunneille. Kasaarien hyvin suuren vallanhimon ja sotaisuuden ansiosta Aasian muut kansat ajoivat heidät länteen. Kasaarit valtasivat ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina suuren alueen Mustanmeren ja Kaspian meren pohjoispuolelta.

Kasaarit perustivat sinne suurvallan alistettuaan alueen 25 maanviljelyllä elantonsa hankkivaa kansaa. Valtakunnan mahtavin kukoistus oli 700- ja 800-luvuille, ja arvioiden mukaan se oli silloin Euroopan mahtavin valtio. Noin 1000 j. Kr. venäläisten voittaessa kasaarit osa kasaariylimystöstä pakeni Euroopppaan, lähinnä Unkariin, Saksaan ja Espanjaan.

Varsinainen monimiljoonainen kansa pysyi kuitenkin paikallaan, ja tästä muodostui Itä-Euroopan ja Venäjän kasaariväestö, joka käsitti 1900-luvun alussa noin 11 miljoonaa ihmistä.

Juutalaisen tietosanakirjan mukaan kasaarit olivat ryöstelyyn taipuvainen ja erittäin kostonhimoinen kansa. Tämä tietosanakirja ilmoittaa myös, että ns. itäjuutalaiset (askenasim) polveutuvat kasaareista. Kasaarien uskontona oli fallos-kultti, mutta noin vuonna 740 j. Kr. kasaarikuningas Bulan kyllästyi kansansa barbaarimaisiin tapoihin ja kutsui maahansa edustajia kolmesta silloisesta pääuskonnosta: talmudismista (juutalaisuus), islamista ja kristinuskosta.

Koska kuningas Bulan oli hyvin vallanhimoinen, mieltyi hän siksi talmudismiin, jonka harjoittajat saisivat Messiaan tullessa omakseen kaikkien kansojen rikkaudet sekä kaikki kansat orjikseen. Näin talmudismista tuli kasaarivaltakunnan virallinen uskonto ja fallos-kultti kiellettiin. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että mikäli kasaarit eivät olisi kääntyneet talmudismiin, siis nykyiseen juutalaisuuteen, niin tämän päivän juutalaisuutta olisi hyvin vähän.

Miksi tieto kasaarien alkuperästä ilmoitettiin vasta vuoden 1947 YK:n yleiskokouksen jälkeen? Varmaankin siksi, että mikäli tämä sanoma olisi julkaistu ennen YK:n vuoden 1947 yleiskokousta, tuskinpa silloin olisi Palestiinaa jaettu ja Israelin valtiota syntynyt.

Kasaarieliitti muodostaa nykyisin hyvin voimakkaan maailmanlaajuisen vallan. Tällä eliitillä tai älymystöllä on käytössään lukuisia organisaatioita. Kasaarien oma valtio Israel, kuten sanottu muodostaa voimakkaan neutronipommeilla varustetun fasistisen sotilasvaltion. Mainittakoon, että kasaarien uskonto perustuu Talmudiin, joka on kokoelma rabbiinien tulkintoja Mooseksen Kirjoista eli Toorasta. Talmudiin on myös tehty lisäyksiä Jeesuksen jälkeen. Talmudin keskeisin sanoma on juutalaisten rodullinen ylemmyys, juutalaisten maailmanvalloitus ja kristittyjen tuhoaminen.

Ottaessamme huomioon edellä kuvatun kaltaisen Talmudin ideologian, joka on myös Israelin virallinen ideologia, olisi silloin syytä todellakin huolestua.

Kasaarieliitti johtaa voimakasta vapaamuurarijärjestöä sekä monia muita organisaatioita ja julkisia järjestöjä. Se pyrkii lakkaamatta kohti totaalista maailmanherruutta. Mikäli näiden päämäärien toteuttaminen vaatii maailmansotaa, he aloittavat sen empimättä, sillä tätä älymystöä eivät kiinnosta toisten kansojen kärsimykset. Israel on perustettu sotilaalliseksi suurvallaksi (toteutunut) ja juutalaisten rodulliseksi hegemoniaksi.