SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

32. LUKU: MAAILMANPOLITIIKKA JA SEN TAUSTA

33. LUKU: HARVOJEN MAAILMANVALTA VAI VAPAUS?

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

33. LUKU: HARVOJEN MAAILMANVALTA VAI VAPAUS?

Velvollisuus pakottaa minut ilmoittamaan alla olevaa, vaikka tiedän sen, että monet tulevat närkästymään sangen ylenpalttisesti näistä totuuksista. En myöskään piittaa nykyisen sananvapauden vääristyneistä säännöistä, vaan toimin kuten totuus ja hyvyys vaativat.

Olkaa hyvät ja lähettäkää tätä kirjoitusta maksimaalisesti eteenpäin. Kiitos!

________________

Seuraavassa uskallan julkistaa kauheuksia Telluksemme valtarakenteiden kätköistä. Nämä asiantilat uskallan ilmoittaa, sillä itse Herra on sen minulle sallinut.

Yleisiä käsitteitä Juutalaisten alkuperästä: Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen aikoihin siellä asui noin seitsemän miljoonaa juutalaista. Venäjän juutalaiset ja suuri osa koko maailman juutalaisista eivät polveudu Palestiinan juutalaisista, vaan mahtavasta kasaarikansasta, mistä Otavan Suuri Ensyklopedia vuodelta 1982 mainitsee seuraavaa:
"kasaarit, turkk. kansa, jonka luomaan suurvaltaan keskiajan alkupuolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. K:n valta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvulla; venäläiset hävittivät sen n. 1000- luvulla. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnustivat juutalaisuutta 700-luvulta alkaen. Eräiden käsitysten mukaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu k:sta ".

Tässä on siis uskallettu varovasti mainita, että kasaarit olivat Venäjän juutalaisten esi-isiä. ("The truth About Khazars", New York, 1954 (http://www.jewwatch.com/jew-history-khazaria-freedman.h tml).)
Juutalaisiksi itseään nimittävässä populaatiossa on tietty ylimystö tai kerma, joka muodostaa niin sanotun ’kasaarieliitin’, jota kutsutaan myös termillä, ’kansainväliset sionistit’. Heistä muodostuu kansainvälinen voimakas ryhmittymä – rikollisliigaan verrattava organisaatio, joka on oikeammin nimitettynä kasaarimafia.

Kasaarieliitti muodostaa nykyisin hyvin voimakkaan maailmanlaajuisen vallan. Tällä eliitillä tai älymystöllä on käytössään lukuisia organisaatioita. Kasaarien oma valtio Israel, kuten sanottu muodostaa voimakkaan neutronipommeilla varustetun fasistisen sotilasvaltion. Mainittakoon, että kasaarien uskonto perustuu Talmudiin, joka on kokoelma rabbiinien tulkintoja Mooseksen Kirjoista eli Toorasta. Talmudiin on myös tehty lisäyksiä Jeesuksen jälkeen. Talmudin keskeisin sanoma on juutalaisten rodullinen ylemmyys, juutalaisten maailmanvalloitus ja kristittyjen tuhoaminen.
Ottaessamme huomioon edellä kuvatun kaltaisen Talmudin ideologian, joka on myös Israelin virallinen ideologia, olisi silloin syytä todellakin huolestua.

Kasaarieliitti johtaa voimakasta vapaamuurarijärjestöä sekä monia muita organisaatioita ja julkisia järjestöjä. Se pyrkii lakkaamatta kohti totaalista maailmanherruutta. Mikäli näiden päämäärien toteuttaminen vaatii maailmansotaa, he aloittavat sen empimättä, sillä tätä älymystöä eivät kiinnosta toisten kansojen kärsimykset. Israel on perustettu sotilaalliseksi suurvallaksi (toteutunut) ja juutalaisten rodulliseksi hegemoniaksi.

Voidaan sanoa, että koko ns. sivistynyt maailma palvelee kasaarimafiaa! Tähän liittyen tietoa yllä mainitun ”mafian” jatketuista käsivarsista eli sen organisaation hierarkiasta:
Ylimmän huipun muodostaa kasaarimafia, johon kuuluvat mm. kasaaripankkiirit, rabbiinit, kasaaripoliitikot ja eriasteiset virkamiehet. Kyseiseen mafiaan eli eliittiin kuuluvat kaikki kasaaripankkiirit, esim. ne suvut, jotka onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kansoja kansainvälisen pankkilaitoksen avulla. USA:n keskuspankki The Federal Reserve on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa, ja on varmasti maailmanhistorian kannattavin huijaus. Sen turvin Kasaaripankit ovat saaneet tähtitieteelliset varat. Suvut, jotka kuuluvat kasaarimafiaan ovat esimerkiksi jo mainitut Rothschildit ja Warburgit


Kasaarimafia hallitsee myös maailmanlaajuista organisaatiota, joka tunnetaan nimellä: The Committee of 300 eli kolmesataa miestä. Kolmeensataan mieheen linkittyy vapaamuurarijärjestöt, jotka muodostavat erään tehokkaimmista kasaariälymystön poliittisista salajärjestöistä. Juutalainen vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä. Tämä on salainen ja tehokas menetelmä poliittisessa juonittelussa, sillä "juutalaiset", siis kasaarit, voivat olla jäseninä ei-juutalaisissa vapaamuurarijärjestöissä, mutta ei-juutalainen ei voi olla jäsenenä juutalaisessa vapaamuurarijärjestössä.

Em. kytkeytyneitä ja kansainvälisen sionismin pyrkimyksiä palvelevia ryhmiä muun muassa ovat seuraavat:
300:n komitean jäsen Cecil Rhodes perusti "Pyöreän pöydän" helmikuun 5. päivänä vuonna 1891. Perustajajäseniä olivat Stead, Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild ja Lord Arthur Balfour. Ryhmän päämäärä oli edesauttaa Brittiläisen Imperiumin ja englannin kielen levittäytymistä ympäri maailmaa. Rhodesin kuoleman jälkeen "Pyöreä pöytä" joutui hänen rahoittajansa, Lord Rothschildin, eli juutalaiseliitin ts. kasaarieliitin, valtaan. Pyöreä pöytä (Round Table Group) on suurteollisuudenharjoittajien ja suurpankkiirien sisäpiirijärjestö, joka on vaikuttanut suuresti mm. Euroopan Unionin syntyyn. Sitä hallitsevat Rothschildien ohella kasaarijuutalaisten, Schiffin, Warburgin, Guggenheimin, Rockefellerin ja Carnegien perheimperiumit.

Ulkomaansuhteiden neuvosto eli ”Foreign Relations" (CFR) perustettiin Pyöreän Pöydän yhteispäätöksellä vuonna 1921. Rahoittajana toimivat Rockefellerit. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset kasaarijuutalaiset pankkiirit J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Näkyvästi vaikutusvaltaisin CFR:n jäsen kautta aikojen on ollut George Bush, joka oli 1977 CFR:n puheenjohtaja. Järjestön sisäpiiriä kutsutaan nimellä "Skull & Bones Order".

Committee of 300 perusti bilderberg - ryhmän toukokuussa 1954 virallisesti Hollannin prinssi Bernhardin aloitteesta. Ryhmä sai nimensä siitä, että ensimmäinen kokous pidettiin Hotel de Bilderbergissä Oosterbeekissä. Bilderberger-ryhmään kuuluu noin 100-120 läntisen maailman vaikutusvaltaisinta finanssimiestä, suuryrittäjää ja poliitikkoa. Tohtori Karl Steinhauser kuvaa kirjassaan EU huomispäivän super- Neuvostoliitto (suomennos Karprint Ky 1994) ns. bilderbergkokouksia vapaamuurarien ja viimekädessä kasaarieliitin "salaohjekonferensseiksi".
Lähteet: Yllä mainitun Steinhauserin teoksen lisäksi, "The Spotlightin" artikkeli vuoden 1996 bilderberg kokouksesta sekä tiedosto: Bilderberg.org., jossa on myös paljon faktaa otsikon teemaan liittyen. Lisäksi Conspirators` Hierarchy: The Story of the Committee of 300 Dr. John Coleman paljastaa kansainvälisen politiikan taustavoimia, henkilöitä ja organisaatioita.


JOHDANTO: UUDEN JERUSALEMIN TAIVAALLINEN OPPI

Tämä on se muinaisuudesta nouseva miekka, joka murskaa pahan ja väärän, joidenka pohjalle perustuvat Tellustamme hallitsevat edellä mainitut (kasaarimafian etupiiri) salaiset poliittiset voimat ja valtarakenteet. Tämä kaksiteräinen miekka nostaa kunniaan muinaiset portit, luoden järjestelmän, jonka perustana on kaiken kätketyn pirullisuuden paljastava Jumalallinen Tosi ja Hyvä. Kun ihmisten silmät avautuvat, rusahtelee silloin myös kansainvälisen sionismin selkäranka murtuessaan.
Muutamia esimerkkejä Herran Jeesuksen Kristuksen ilmoittamasta Taivaallisen Opin keskeisimmistä ajatuksista.

Tämä ilmoitus saapui planeetallemme Emanuel Swedenborgin kautta. Swedenborg (1688 - 1771) oli 1700-luvun yleisnero, jonka tieteellinen tuotanto on valtava useiden tieteiden aloilla.

Uuden Jerusalemin eli Uuden Kirkon tehtävä on myös vääryyden ja pahuuden vastustaminen muillakin kuin pelkästään teologian keinoilla. Tämän Kirkon tärkein tehtävä on perkeleen vastustaminen. Koska pahuus ja valhe naamioituvat usein luonnon maailmassa näennäisen hyvyyden ja totuuden kaapuun, eivät ne aina ole helposti havaittavissa.

Lyhyesti sanoen tämä artikkeli pyrkii paljastamaan swedenborgilaisen opin eli Taivaallisen Opin avulla kasaarimafian maailmanvaltaukseen pyrkivät suunnitelmat ja teot. Tämän pahuuden vastustaminen on myös suurinta lähimmäisenrakkautta, sillä mainitun mafian toiminnan tuloksena on vaarassa koko planeettamme ihmiskunta.

Jumalan tunteminen ja uudestisyntymisen ymmärtäminen on keskeisin asia pelastumisessa ja näiden asiantilojen pitäisi olla oleellisia myös nykyajan ihmisille.
Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen elämä on luottamista siihen, että Jumala eli Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, joka noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä. Kohdassa (Room. 3: 31) mainitaan myös, että lakia ei kumota, vaan se vahvistetaan. Siis Jeesuksen Kristuksen lunastus vahvisti Kymmenen Käskyn merkityksen, sillä kirkastamalla ruumiinsa kolmessa päivässä Herra nujersi kaikki helvetit mahdollistaen näin myös meidän tavallisten ihmisten uudestisyntymisen. Huomattakoon, että uudestisyntymisessä Kymmenen Käskyn lisäksi toisena oleellisena asiana on Herran Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen taivaan ja koko maailmankaikkeuden yhdeksi ja ainoaksi Jumalaksi. Aikamme kristityillä on tapana sanoa, että "Jeesuksen veri on meidät puhdistanut". Ihminen ei kuitenkaan voi pelastua pelkän uskon avulla, sillä mikäli ihmisen tahto on pahuuteen, ei hän voi pelastua uskoipa hän mitä tahansa.

Uudestisyntymisestä vielä muutamia havaintoja: Kiusaukset on jaettavissa kolmeen osaan: coelestiaaliset eli taivaalliset kiusaukset, spirituaaliset eli henkiset kiusaukset ja vielä luonnolliset kiusaukset. Luonnolliset kiusaukset eivät ole varsinaisia kiusauksia, vaan aiheutuvat maallisista vastoinkäymisistä, mutta jotka ovat kuitenkin koettelemuksia, mikäli niihin liittyy spirituaalista kärsimystä.
Coelestiaalisessa kiusauksessa taistelevat hyvyys ja pahuus. Spirituaalisessa koettelemuksessa tapahtuu taistelu totuuden ja vääryyden välillä. Näissä molemmissa on siis kysymyksessä taistelu ihmisen sielusta ja sen hallinnasta. Kun Jumaluudesta tuleva virtaus ja toisaalta helvetistä saapuva virtaus törmäävät yhteen ihmisen sielussa, silloin syntyy taistelu eli kiusaus sielun hallitsemisesta.

Uudestisyntyminen voidaan esittää kuutena osana: 1. Parannus. 2. Reformaatio eli ensimmäinen osa uudestisyntymistä, joka tarkoittaa ymmärryksen kehittymistä. 3. Regeneraatio eli tahdon puhdistuminen. 4. Fermentaatio, joka tarkoittaa lieviä kiusauksia. 5. Varsinaiset kiusaukset, joissa totuudet ja vääryydet erottuvat sekä toisaalta hyvyydet ja pahuudet irtoavat toisistaan (esim. Matt. 13: 33). 6. Kiusausten voittaminen. Uudestisyntymisprosessi jatkuu tämän jälkeen ikuisesti, vaikka monet asiat häiritsevät ja vaikeuttavat uudestisyntymistä. Synnin vastustamisessa etusijalla ei tule olla moraaliset tekijät, vaan syntiä tulee vastustaa sen tähden, että pahuus ja vääryys vastustavat Jumalaa. Synti on Jumalan käskyjen vastustamisesta ja rikkomista.

Uudestisyntymisen tarkoituksena on vapauttaa ihminen helvetin eli pahojen henkien vallasta. Ilman Taivaallista Oppia, joka paljastaa Jumalan Sanan salaisen koodin eli sisäisen merkityksen, ei korkeampia uudestisyntymisen asteita voi saavuttaa. Tietysti Jumalan Sana on se mikä on Alku ja Loppu tässäkin asiassa, mutta Taivaallinen Oppi, joka saapui Herran lähettämänä Swedenborgin kautta, muodostaa henkisen lampun Raamatun ymmärtämiseksi. Kiusausten mekanismia on selvitetty monissa Swedenborgin teoksissa, erikoisesti Arcana Coelestiassa. Swedenborg jakoi Arcanan 10 837 kappaleeseen.

Jumalan tuntemisesta esitettäköön seuraavaa: Jumalaa ei voida jakaa kolmeksi eri persoonaksi, kuten esim. evankelis-luterilaisen kirkon dogmit tekevät. Oikein käsitettynä Jumalassa eli Jeesuksessa Kristuksessa on kolminaisuus yhdessä ja samassa persoonassa. Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan ruumis eli Jumalallinen Viisaus, ja Pyhä Henki on Jumalan sielusta Pojan kautta virtaava Jumalallinen Vaikutus eli itse elämä henkisessä ja luonnollisessa maailmassa.

Edellä esitettyä Jumalan kolminaisuusoppia voidaan perustella esim. äärettömyyden käsitteellä, sillä ei voi olla olemassa kahta toisistaan riippumatonta ääretöntä olentoa. Kukaan ei voi olla yhteydessä Jumalaan muuten kuin Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Isä eli Jumalan sielu on Herrassa, joka on sama kuin yksi Jumala, kuten Herra itse opettaa: "Jos tuntisitte minut, tuntisitte Isänikin... Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Filippus, etkö usko että minä olen Isässä ja Isä minussa... uskokaa minua että minä olen Isässä ja Isä minussa." (Joh. 14: 7-11).

Huomautettakoon, että myös juutalaisilla, mikäli luopuvat juutalaisuudesta, on mahdollisuus uudestisyntyä Jumalan ja Hänen Sanansa sekä Taivaallisen Opin avulla. Täytyy vain uskaltaa lähteä tälle tielle.

MAAILMANPOLITIIKKA JA SEN HISTORIALLINEN TAUSTA

Kansainvälisen politiikan traagiset huipentumat näyttävät kiertävän ikään kuin kehää. Näyttää siltä että myrskyisät tapahtumat olisivat syntyneet kautta historian samojen voimien tuloksena. Muuttuuko suunta tulevaisuudessa? Puhdistavatko tulevat mullistukset tilanteen?

Alustuksena otsikon teemaan luomme katseemme 1900-luvun historiaan:
Ulkoministeri Arthur Balfour osoittaa kirjeellä sionistille, lordi Rothscildille, että hänen Majesteettinsa hallitus lupaa "suhtautua suopeasti juutalaisten kansallisen kodin perustamiseen Palestiinassa." Tämä on siis ns. Balfourin julistus.

Historiantutkija Benjamin Freedmanin (huom. Hän itsekin oli syntyperältään kasaari) mukaan kasaarieliitti eli sionistit olivat syyllisiä sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi. Ison-Britannian sionistit saivat juoniteltua USA:n sionistien kanssa USA:n liittymisestä tulevaan ensimmäiseen maailmansotaan Saksaa vastaan. Näin pettämällä Saksan kasaariylimystö sai siitä palkkioksi em. Balfourin sopimuksen.

1933 Adolf Hitler nousi valtaan Saksassa. Sionistit olivat saaneet aikaan vapaamuurareiden avulla ns. Versailles’n rauhansopimuksen, joka oli syössyt Saksan työttömyyteen ja taloudelliseen ahdinkoon. Tämä yhteiskunnallinen tilanne suosi radikaalipuolueita. Toiseen maailmansotaan johtaneista syistä esitettäköön vielä seuraavaa: juutalaiset olivat menettäneet osan hyvästä asemastaan Saksassa I maailmansodan jälkeen, kun olivat pettäneet Saksan niin kutsutulla ”Balfourin julistuksella”. Niinpä juutalaiseliitti alkoi vaatia asemansa palauttamista. Tämä vaatimus toteutettiin juutalaisten maailmankonferenssissa 1933. Saksa kieltäytyi antautumasta vuonna 1933 Juutalaisten maailmankonferenssille Amsterdamissa, joten juutalaiseliitti hajotti maailmankonferenssin. Herra Untermeyer, joka oli Amerikan delegaation päämies ja konferenssin puheenjohtaja, palasi Yhdysvaltoihin ja meni ABC:n studioille. Siellä Untermeyer esiintyi maanlaajuisessa radiolähetyksessä, joka oli sisällöltään tällainen: "Maailman juutalaiset julistavat pyhän sodan Saksalle. Nyt me olemme yhdistyneet pyhään selkkaukseen saksalaisia vastaan. Saadaksemme heidät antautumaan me näännytämme heidät maailmanlaajuisella boikotilla. Tämä tuhoaa saksalaiset, koska he ovat riippuvaisia vientikaupastaan." Todellakin kaksi kolmasosaa Saksan ruokavaroista täytyi tuoda ulkomailta, joka onnistui viennistä saaduilla tuloilla. Joten, jos Saksa ei pystyisi viemään tuotteitaan ulkomaille, kaksi kolmasosaa Saksan kansasta kuolisi nälkään. Ruokaa riittäisi vain kolmannekselle kansalaisista. Nämä toimet saksalaisia vastaan, eikä rotuviha, synnyttivät niin sanottua juutalaisvastaisuutta Saksassa.

Tapahtumat johtivat sittemmin toiseen maailmansotaan sionistien julistaessa sodan Saksaa vastaan.

1939-1945: Toinen maailmansota syttyi, kun kasaarieliitti julisti sodan Saksalle. Kasaariaatelilla oli myös suunnitelmat saksalaisten rodullisesta hävittämisestä. Juutalainen Nathan Kaufman vaatii kirjassaan "Germany Must Perish" (USA 1941), että "ilmapommitusten jälkeen säilynyt saksalainen väestö, miehet kuin myös naiset ja lapset on steriloitava, jotta varmistettaisiin saksalaisten rodullinen täydellinen tuho".

Historiankirjoissa esiintyy valheellinen väite "venäläisten kansannoususta tsaaria vastaan." Todellisuudessa kysymyksessä oli kasaarijuutalaisen eliitin vallankaappaus Venäjällä. Paljastaahan 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana toiminut Robert Wilton tutkimuksissaan, että bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsenluetteloissa - joissa hän mainitsee jäsenten nimet ja kansallisuudet, jotka hän keräsi virallisista neuvostolähteistä - ei ole juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimainen enemmistö on muodostunut "juutalaisista", siis kasaareista. Sionistien luoma neuvostovaltio oli kymmenien miljoonien ruumiiden yli kävelevä hirmuvaltio. Kirjaili Aleksander Solzhenitsyn on arvioinut neuvostovaltion murhanneen työleireillään yli 60 miljoonaa ihmistä.

Kansainväliset sionistit eivät ole tyytyneet pyrkimyksissään tavoittelemaan vain yhden kansan tai rodun eliminointia, vaan tämän mafian pyrintönä on ollut koko kristikunnan eliminoiminen. Tätä kauheutta on tavoiteltu tehtäväksi milloin henkisessä ja milloin fyysisessä muodossa. Totta kai myös muut ryhmät ovat saaneet kärsiä tuon pahamaineisen liigan toiminnasta. Kasaarimafia jatkaa valtionterrorismiaan planeetallamme. Seuraavaksi on ilmeisesti vuorossa iskut Iraniin. Siinä hyökkäyksessä tulisivat kärsimään ja menehtymään lapset ja vanhukset ja on ilmeistä, että koko sivistyneistö tuhottaisiin: Iran pommitettaisiin kivikauteen.

Emmehän halua enempää raakuuksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. On varmaa, että sen laatuiset rikokset ihmisyyttä vastaan, jotka sionistien käsikassarat, USA ja Britannia tekivät Irakissa, Afganistanissa ja USA Guantanamon vankileirillä, uusiutuisivat synkempinä Iranissa. Näitä rikoksia ovat olleet muun muassa kidutukset, raiskaukset ja murhat. ("Peittelemättömän sadistista, julmaa ja epäinhimillistä" vankien kidutusta Abu Ghraibin vankilassa Irakissa, Hadithan verilöyly miehitetyssä Irakissa jne.).

Neuvostovaltio oli sionistien luomus ja sen valtion kymmenet miljoonat murhatut ihmiset ovat eittämättä sionistisen eliitin syntilistalla. Lisäksi tämä eliitti on suorittanut mainittujen käsikassaroidensa (esim. USA , Nato jne.) välityksellä hirvittävää lihatiskipolitiikkaa planeetallamme. Sionistisen mafian sormien lävitse tihkuu ainakin 100. miljoonan murhatun ihmisen veri.

Maailmanpolitiikan avainkysymykset ydinkohdat

Palatkaamme nyt tähän päivään ja katsokaamme, miltä näyttää tilanne nykyisin kansainvälisen politiikan näkökulmasta katsottuna.

Muutamia huomioita kasaarimafian kansainvälisestä pankkitoiminnasta:

Se että kasaarieliitillä eli kasaariylimystöllä on lähes totaalinen kansainvälinen valta, tulee myös esille monista asiantuntijoiden lausunnoista, jotka epäsuorasti myöntävät kyseisen voimakkaan ryhmittymän maailmanlaajuisen vallan.

Asiantuntijoiden kirjoituksista ilmenee, että USA:lla on lähes täydellinen maailmanherruus, joka ilmenee sotilaallisena, taloudellisena sekä poliittisena valtana. Mutta tämä hegemonia ei ole USA:lla, vaan kasaarieliitillä, joka hallitsee ja valvoo USA:ta ja myös EU:ta. Esitettäköön seuraavaksi muutamia asiantuntija lausuntoja: Patomäki ja Teivainen (globaali demokratia) esittävät, että muun muassa Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF:ssä), kun siinä päätössääntönä on suuri äänten enemmistö, on tietyillä valtioilla ja valtioryhmillä käytännössä veto-oikeus. Yhdysvallat muodostavat yksin yhden tällaisen ryhmän, koska sillä on 17,16 prosenttia äänistä (ylivoimaisesti suurin). Näin ollen Amerikan Yhdysvalloilla on tehokas veto-oikeus monissa avainkysymyksissä, esim. niissä, jotka koskevat kiintiöiden tai ääniosuuksien muutoksia.

Selitys kiintiöistä: kiintiöt Special Drawing Right (SDR) eli erityisnosto-oikeus on IMF:n vuonna 1969 perustama kansainvälinen reserviarvopaperi, siis jonkin kaltainen raha. Vuonna 2002 oli kaikkien IMF:n jäsenmaiden yhteenlaskettu kiintiöiden (SDR) määrä 212 414.90 USA:n osuus oli siitä 17.16% toisin sanoen 37 149.30 miljardia SDR:ää. Siten SDR on myös IMF:n käyttämä kirjanpitoyksikkö äänioikeuksien laskemiseksi. Äänioikeuksien prosentuaaliset loppusummat poikkeavat hiukan 100 %:sta IMF:n käyttämien pyöristysten vuoksi.

Yllä mainitussa teoksessa mainitaan myös, että yksikään johtokunnan jäsen (IMF) ei voi tehdä mitään merkittävää päätöstä ilman Yhdysvaltojen ja nykyään myös Euroopan tärkeimpien maiden hyväksyntää. IMF on imenyt lähes kaikki maailman valtiot taloudellisesti vararikkoon, sillä IMF edellyttää luottojen saajien "sopeuttamista". Tämä tarkoittaa sitä, että velkaantuneet maat voivat julkisia menoja vähentämällä sekä valtion omaisuutta myymällä vapauttaa varoja velkojen ja niiden jättimäisten korkojen maksuun. (Katso myös Chossudovsky, 2004).

Kyseinen lähde mainitsee myös seuraavaa: Maailman kauppajärjestö (WTO) velvoittaa valtioita lain nojalla noudattamaan WTO:n päätöksiä, sääntöjä ja periaatteita. Valtasuhteiden epätasapaino tulee esille WTO:ssa esim. päätösten valmistelujen ja eri toimijoiden neuvotteluasemissa. WTO:n tarkoitus on kaupan vapauttaminen mm. vapauttamalla tulleja ja karsimalla muita ulkomaankaupan esteitä.

Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien valtioiden edun mukaista eikä siitä niin muodoin voi kaikki hyötyä tasapuolisesti. Ja myös, että "Keitä ovat ne toimijat, joiden on ollut sosiaalisen asemansa ansiosta mahdollista olla mukana määrittelemässä, mikä on 'kauppaan liittyvää'? WTO:ssa eniten vaikutusvaltaa on Yhdysvalloilla ja EU-mailla". Lisäksi USA:lla on voimakas vaikutus YK:hon, jonka tulisi olla kaikkien kansojen rauhaisaa yhteiseloa ja sosiaalista tasapuolisuutta edustava foorumi. USA ei kuitenkaan esimerkiksi salli kansalaisiaan tuomittavaksi kansainvälisiin tuomioistuimiin. Ja koska jättivaltio USA on kasaarisionistien hallinnassa, ei YK:lla ole mitään mahdollisuutta rajoittaa maailman vaarallisimman ydinasevaltion, Israelin, harjoittamaa fasismia ja huolestuttavaa kehitystä. Tässä oli siis muutama esimerkki USA:n hyvin voimakkaasta vaikutuksesta maailmanherruuteen. Koska kasaarieliitti hallitsee Amerikan Yhdysvaltoja, on kasaariylimystöllä miltei täydellinen planeettamme herruus.

Juutalaiseliitti on luonut poliittisten instrumenttiensa välityksellä Euroopan Unionin, ainakin osittain siksi, että EU muodostuisi vastavoimaksi Aasian voimistumiselle. Heillä (eliitillä) on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtovat aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan ja Uzbekistan. Iran on nyt ehdokasjäsenenä ja ehkä pian jäsen, kuten myös Intia. Myöhemmin mahdollisesti SCO:n jäseninä voisivat olla Turkmenistan, Afganistan ja Pakistan, kun ensin USA:n ote helpottaa.

Tämä tarkoittaisi sitä, että SCO:lla olisi potentiaalia kehittyä vahvemmaksi kuin Israel, EU ja USA. Niinpä Israelin ja USA:n aggressioon Irania kohtaan on syynä osittain se, että he tahtovat Iranin pois pelistä ennen kuin se liittyy voimistuneena SCO:hon. Juutalaiseliitti ei siedä, että Israelin lähellä olisi voimakas SCO:n jäsenvaltio. Pääsyynä mahdolliselle tulevalle suursodalle näyttää olevan se, että juutalaisylimystö ei suvaitse sitä, että SCO:sta kehittyy em. kaltainen jopa USA:ta, EU:ta ja Israelia voimakkaampi liittoutuma. Niinpä Iraniin hyökkäys tulisi palvelemaan ovena kolmannelle maailmansodalle, jota mainittu eliitti haluaa.

Nyt on alkamassa maailmanhistorian suurin sotilaallinen operaatio: Israel, USA ja EU muodostavat vastavoiman Aasian maiden SCO:lle (Sanghai Cooperation Organization), johon myös Iran on läheisessä suhteessa. Iran tulee olemaan eräänlaisena porttina sionistien ohjaksissa olevien länsivaltojen sotilaallisen voiman paisumiselle Aasian liittoutumaa vastaan. Tällainen portti oli ja on edelleen myös Irak sisällissodan alkuineen. Tämä mahdollinen suursota on tarkoitettu palvelemaan vain etupäässä sionistien pyrkimyksiä. Sionistisen mafian tavoitteena ei ole siis muuta kuin koko Telluksen alistaminen totaaliseen orjuuteensa, joka on jo hyvää vauhtia toteutunutkin.

Iran on tietysti paljon voimakkaampi kuin Irak oli, sitä paitsi Iranin tukena on mainittu SCO. Israel ja Amerikan Yhdysvallat ovat liittolaisineen todellakin aloittamassa sotaa Irania vastaan. Myös Turkki on sodanvalmisteluissa mukana ja Globalisaation tutkimuskeskuksen verkkosivuilla (http://www.globalresearch.ca) olevan tiedon mukaan USA valmistautuu toteuttamaan Iranissa Concept Plan 8022 -suunnitelmaansa, johon sisältyy hyökkääminen sekä tavanomaisin että niin sanotuin miniydinasein "roistovaltioita" vastaan. Milloin tämä sota alkaa? Sitä ei varmuudella juuri nyt voida sanoa. Se näytti jo alkavan 2006 syksyllä, mutta vuoden lopulla 2006 tapahtunut demokraattien vaalivoitto Amerikan Yhdysvalloissa hankaloitti USA:n ja Israelin hyökkäysintoa Iraniin. Ehkä demokraattien vaalivoitostakin johtuen sionistirintama oli yrittänyt kehitellä valheellista propagandaansa, esimerkiksi seuraavasti:
"Valkoisen talon mukaan Iran on syyllinen satojen viattomien ihmisten kuolemiin.
Yhdysvallat syyttää Irania maailman johtavaksi terrorismia sponsoroivaksi valtioksi. Valkoisen talon tiedottajan Tony Snow'n antamassa tiedotteessa todetaan, että Iran on syyllinen satojen viattomien ihmisten kuolemiin." (http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulko maat/2006/11/483410)

Israelin valtio on saavuttanut hirvittävät asearsenaalit ydinaseineen. Tämä fasistinen ja hornanhenkeen eli Talmudiin ihanteensa perustava valtio on todellinen uhkatekijä jatkettuine - USA ja Nato - käsivarsineen Telluksellamme. Tämä tarkoittaa suoraan sanoen sitä, että ihmiskunta on vaarassa menehtyä kokonaan, ellei Israel myönteinen eliitti organisaatioineen pian nujerru. Niinpä kannattaakin olla hedelmällisessä yhteistyössä niiden johtavien tahojen kanssa, jotka muodostavat vastavoiman Israelille ja sen hengelle.

Valvonnasta ja hallinnasta

Kasaarimafia on muiden instrumenttiensa lisäksi vaikuttanut myös 300. miehen välityksellä seuraavin asiantiloihin:

NATO ja Amerikan Yhdysvaltain asevoimat ovat ns. Uuden maailmanjärjestyksen väkivaltakoneistoa, jota voidaan käyttää pelotteena niskuroivia valtioita (esim. Serbia, Irak, Iran, jne.) vastaan.

Kansalaisvapauksia on asteittain vähennetty turvallisuuden nimissä, sananvapauksia purettu, aloitettu ylikansallinen elektroninen valvonta (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden osasto NSA on jo ottanut tehtäväkseen koko maailman elektronisen viestinnän seuraamisen).

Laaja-alaiset tiedotusvälineet on alistettu Uuden maailmanjärjestyksen edistämiseksi. Tiedotusvälineiden hallinta mahdollistaa yleisen mielipiteen manipuloinnin, viholliskuvien synnyttämisen ja totuuden määrittelyn monopolisoinnin. Tällä hetkellä noin 90% kaikista maailman viestimistä on hyvin pienen eliitin, kasaarien omistuksessa (mm. Murdoch).

Hallitsemalla kielenkäyttöä ja muuttamalla sanojen merkitystä voidaan hallita ihmisten ajattelutapaa. Järjestelmän vastaiset ihmiset pyritään leimaamaan tiedotusvälineissä terroristeiksi, rasisteiksi, mielisairaiksi, tyhmiksi, yksinkertaisiksi tai vanhanaikaisiksi.

Luodaan vihollisia. Organisoidaan ja tuetaan maailmanlaajuista terrorismia, jotta sen varjolla voidaan tiukentaa seurantaa ja kontrollointia.

Pankkitoiminnan lisäksi mainittuun eliittiin kuuluvat kaikki ne kasaarit, jotka hallitsevat ja valvovat joukkotiedotusta, viihdemediaa, kansainvälistä politiikkaa sekä tuottavat ja tukevat taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsykologian rappeuttavia virtauksia. Kasaarieliittiin kuuluvat tietysti kaikki Israelin poliittiset johtajat.

Kyseisen eliitin tai mafian poliittisia instrumentteja - joista osa on jo yllä mainittu - ovat (muutamia mainitakseni): Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarijärjestöt, CFR (The Council of Foreign Relations), TC (The Trilateral Comission). Näiden mainittujen yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti, toisin sanoen ylin johto, joka koostuu – kuten jo mainittiin - juutalaisesta vapaamuurarijärjestöstä (B'nai B'rith) ja sen taistelujärjestöstä ADL:stä. Kasaarieliittiin kuuluvat myös johtavat rabbiinit.
Valtioiden ja kansojen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen riippumattomuuden tuhoaminen kytkemällä ne joko vapaaehtoisesti tai pakolla osaksi globaalia markkinatalousjärjestelmää (mm. EU) ja ajamalla alas paikallinen (maatalous)tuotanto, jolloin ne tulevat riippuvaisiksi muusta järjestelmästä sekä yksityistämällä palveluita valtiollisilla sosiaali- ja terveyssektoreilla.

_________________
Massachusetts Institute of Technologyn emeritusprofessori Noam Chomsky, s. 1928, selittää kirjassaan MAAILMANVALTA VAI MAAILMANLOPPU? (Otavan Kirjapaino Oy Keuruu 2006) seikkaperäisesti Yhdysvaltain määrätietoisen pyrkimyksen kohota koko maailman ehdottomaksi valtiaaksi välittämättä yhtään sen nousemisen katastrofaalisista seurauksista. Kun tiedämme, kansainvälisten sionistien hallitsevan jätti valtio USA:ta on silloin selvää, että sionistien eliitti hallitsee ja pyrkii hallitsemaan koko Tellusta.


Keskiajan ajatteluun perehtynyt FT Mikko Yrjönsuuri osoittaa teoksessaan ROISTOVALTION RAUNIOILLA (Tammer-paino, Tampere 2003) Valkoisen talon politiikan filosofisen perustan heikkouden. Se paljastaa, ettei Irakin sota ollut oikeutettu eikä edistänyt demokratiaa. Kirja avaa myös filosofisen näkökulman tilanteeseen, jossa yksi maailmanvalta yrittää muuttaa historian kulkua ja globalisoi maailmaa ankaralla otteella.


P. S.
Kansainvälisellä juutalaismafialla on voimakas tarve mustamaalata Venäjää ja sen johtajaa. Sen tähden näyttääkin todennäköiseltä, että ensin Tshetshenian-politiikkaa kritisoinut toimittaja Anna Politkovskajan murhasi Mossad, ja nyt sitten entinen vakooja Aleksandr Litvinenko murhattiin samaisen Israelin tiedustelupalvelun toimesta. Nämä murhat siis mielestäni siksi, että Venäjän federaatio johtajineen, Iranin liittolaisena, saisi kansainvälisesti huonon maineen näinä sionistien edunmukaisen EU:n paisumisen ja sodan uhkien (Iranin painostus yms.) aikana. (Venäjä on tukenut Irania, eikä asettunut täysin sionistien rintaman taakse itsenäisiä valtioita vastaan. )

VAPAUTUMINEN
Sanotaan, että ”Totuus tekee vapaaksi” mutta siihen ei yksin riitä totuus, tarvitaan myös hyvyys. Se, mistä totuus ja hyvyys ovat peräisin, selvisi jo johdannossa.
Ihmisen on vapauduttava peritystä pahuudestaan ynnä muista hankituista pahuuksista sekä vääryyksistä uudestisyntymällä Jumalan avulla kuten luvussa ”johdanto” kuvattiin.
(Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen).
Uudestisyntynyt ihminen havaitsee kaiken pahuuden ja vääryyden, jotka kätkeytyvät näennäisten laillisten valtarakenteiden alle. Näin ollen kehittynyt sielu voi taistella tehokkaasti vihollistaan vastaan, sillä hän tuntee perkeleen.

Taisteluun pahuuden nujertamiseksi sisältyy se, että vallanpitäjiksi saadaan sellaiset henkilöt, jotka uskaltavat rohkeasti taistella perkelettä vastaan Jumalallisen virtauksen avulla. Vain em. uudestisyntyminen luo sellaisia ihmissieluja, jotka ymmärtävät valita päättäjiksi valaistuneita yksilöitä.

Taisteluun USA ja Israel etupiiriä vastaan kuuluu eittämättä kansainvälinen yhteistyö sellaisten valtioiden ja ryhmien kanssa, jotka muodostavat vastavoiman USA:n ja Israelin muodostamalle hegemonialle. Näiden edellä mainittujen toimien lisäksi kehotan arvoisia lukijoita boikotoimaan kaikkia israelilaisia, pohjois- amerikkalaisia ja tiettyjen valintojen mukaa sopivien EU - valtioiden tuotteita ja kulutushyödykkeitä.

Levittäkää sanaa, pitäkää mielenosoituksia perkelettä vastaan. Kun aika on kypsä, emme tyydy vain mädäntyneiden järjestelmien poistamiseen, vaan luomme kokonaan uuden systeemin – kristillis-sosialistisen yhteiskuntarakenteen, joka on peilikuva taivaallisesta valtiomuodosta.
Tämä yllä mainittu voi monesta tuntua turhalta ”hypoteesilta” ja utopialta, mutta se on kuitenkin 100 %:sti totta, ja toteutuu ennen pitkää suurten mullistusten ja koettelemusten jälkeen, sillä itse Jumala on sen sanallaan luvannut.

Lopuksi muutamia osoitteita valokuviin (esim. Abu Ghraibin vankilan kidutuksista, eräs väläytys Libanonista), jotka osoittavat puolestaan sen lähimmäisenrakkauden laajuuden, mitä kansainvälinen sionismi on vuodattanut mm. siirtomaansa USA:n välityksellä Irakissa. (Kuvat 1, 2 ja 3.)Kuva 1. Abu Ghraibin vankilan kidutusskandaali (http://fi.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraibin_vankilan_kidu tusskandaali#Abu Ghraibin_vankila)
A. G. vankilan kidutusskandaali

Kuva 2.
Kuolema Libanonissa: http://pnykanen.vuodatus.net/blog/187066


25.07.2006 - 15:53


Libanonissa Tyren kaupungissa oleva 72 sodan uhrin joukkohauta:

Kuva 3.
Kolme juutalaista sotilasta: http://abbc2.com/photos/index.htm

______________________________________________


TÄRKEITÄ SIVUSTOJA JA KIRJOJA:
http://www.uusijerusalemi.com/judaistit.html

http://www.jewwatch.com/ Hyvä sivu juutalaisten eli kasaarien rikollisesta politiikasta.

http://www.theheavenlydoctrines.org/ Tämä sivu sisältää Swedenborgin teosten englanninkieliset online-versiot sekä linkkejä swedenborgilaisille sivuille. Sivu on kuitenkin lohikäärmepappien hallinnassa.

http://abbc2.com/ Samoin hyvä sivu juutalaisten rikollisesta toiminnasta.

Kirjakauppoja:
http://www.swedenborg.org.uk
http://www.swedenborg.com
http://www.omnicbc.com

KIRJALLISUUTTA:

SWEDENBORG, EMANUEL: Taivas, sen ihmeet ja helvetti. Hyvinkää 1940. Teos on laaja käsikirja ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista.
SWEDENBORG, EMANUEL: Uusi Jerusalem ja sen taivaallinen oppi sekä Elämänoppi Uutta Jerusalemia varten.
RAMI, AHMED: Vad är Israel? Stockholm 1988. Marokkolaisen tiedemiehen kuvaus sionistien ja Israelin rikoksista.

PIPER, MICHAEL COLLINS: Final judgement. USA 1998. Osoittaa presidentti Kennedyn murhan tekijät: Mossad ja USA:n juutalaiset. Perusteellinen tutkimus, josta USA:n media vaikenee.

MARSCHALKO, LOUIS: The World Conquerors: The Real War Criminals. USA 1958. Kuvaus kasaarien kansainvälisistä rikoksista, erikoisesti kasaarien osuus NÜRNBERGIN oikeudenkäynneissä ja toisen maailmansodan jälkipyykissä. Erinomainen kansainvälisen politiikan oppikirja, joka lainaa juutalaisia ja ei-juutalaisia lähteitä.

OSTROVSKY, VICTOR & HOY CLAIRE: By Way of Deception. USA 1990. Entinen Mossadin agentin paljastuksia Mossadin toiminnasta. On julkaistu myös suomeksi (Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).

SANNING, WALTER N.: The Dissolution Of Eastern European Jewry. USA 1983. Demografinen tutkimus Itä- Euroopan juutalaisen väestön siirroista. Osoittaa Holocaust-myytin tietoiseksi huijaukseksi.

FINDLEY, PAUL: They dare to speak out. USA 1985. 22 vuotta USA:n kongressissa istunut P. Findley osoittaa juutalaisten vallan USA:ssa.

Yllä mainittuja teoksia voi tila http://www.omnicbc.com välityksellä.