UUSI JERUSALEM JA SIONISMI                                                                                                                                Julkaisutoimintani tarvitsee taloudellista tukea. Tilinumero: 57316550028833

www.uusijerusalemi.com                                                                  

ETUSIVU                      lotettu enkeleiltä ja ihmisiltä.

SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: HOLOCAUST

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

32. LUKU: MAAILMANPOLITIIKKA JA SEN TAUSTA

33. LUKU: HARVOJEN MAAILMANVALTA VAI VAPAUS?

34. LUKU:"HOLOCAUST" POLIITTISENA VALLANVÄLINEENÄ

35. LUKU: KÄYTETÄÄNKÖ MASSAMEDIAA HYÖDYKSI HARVAINVALLALLE, ETELÄ-RUOTSIN TAPAHTUMISSA

 

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

USA KASAARIMAFIAN KÄSIKASSARANA

Niin kaikki muuttui, mullin-mallin mennen, nyt huippu on, mik´ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett´ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil´ ol´ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12." J. W. v. Goethe: Faust (suomennos Otto Mannisen)


PERUSTUU MUUN MUASSA SEURAAVAAN:

Totuus juutalaisten kasaarialkuperästä, ja miksi he ovat salanneet sen?

Heidän uskontonsa eli talmudismi tähtää juutalaisten rodulliseen hegemoniaan planeetallamme.

Valtioterroristit USA, Britannia ja Israel kasaarimafian käsikassaroina.

Emanuel Swedenborgin kautta Jumalalta tulleen vastaavaisuuksien mukainen Raamatun selitys ja maailmankuva. Kuvaus vanhojen kristillisten kirkkojen tuhosta ja uuden kristillisen kirkon synnystä. Vain tämä Uusi Kirkko eli Uusi Jerusalem voi murskata juutalaisten hegemonian yhdessä muiden antisionististen voimien kanssa. Talmudismi ja sionistit ovat uhka kansojen olemassaololle.UUDEN JERUSALEMIN TAIVAALLINEN OPPI

Tässä muutama Herran Jeesuksen Kristuksen ilmoittaman Taivaallisen Opin keskeisimmistä asioista. Tämä ilmoitus saapui planeetallemme Emanuel Swedenborgin kautta. Swedenborg (1688-1771) oli 1700-luvun yleisnero, jonka tieteellinen tuotanto on valtava useiden tieteiden aloilla.

Uuden Jerusalemin eli Uuden Kirkon tehtävä on myös vääryyden ja pahuuden vastustaminen muillakin kuin pelkästään teologian keinoilla. Tämän Kirkon tärkein tehtävä on perkeleen vastustaminen. Koska pahuus ja valhe naamioituu usein luonnon maailmassa näennäisen hyvyyden ja totuuden kaapuun, ei tämä vääryys ja pahuus ole aina helposti havaittavissa.

Lyhyesti sanoen tämä kotisivu pyrkii paljastamaan swedenborgilaisuuden eli Taivaallisen Opin avulla kasaarimafian eli sionistisen eliitin maailmanvaltaukseen pyrkivät suunnitelmat ja teot. Tämän pahuuden vastustaminen on myös suurinta lähimmäisenrakkautta, sillä mainitun mafian toiminnan tuloksena ovat vaarassa koko planeettamme ihmiskunta.

Jumalan tunteminen ja uudestisyntymisen ymmärtäminen on keskeisin asia pelastumisessa ja näiden asiantilojen pitäisi olla oleellisia myös nykyajan ihmisille.

Uudestisyntymisellä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua oman pahuuden tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko liittyy totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen eläm on luottamista siihen, että Jumala eli Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, joka noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä. Kohdassa (Room. 3: 31) mainitaan myös, että lakia ei kumota, vaan se vahvistetaan. Siis Jeesuksen Kristuksen lunastus vahvisti Kymmenen Käskyn merkityksen, sillä kirkastamalla ruumiinsa kolmessa päivässä Herra nujersi kaikki helvetit mahdollistaen näin myös meidän tavallisten ihmisten uudestisyntymisen. Huomattakoon, että uudestisyntymisessä Kymmenen Käskyn lisäksi toisena oleellisena asiana on Herran Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen taivaan ja koko maailmankaikkeuden yhdeksi ja ainoaksi Jumalaksi. Aikamme kristityillä on tapana sanoa, että "Jeesuksen veri on meidät puhdistanut". Ihminen ei kuitenkaan voi pelastua pelkän uskon avulla, sillä mikäli ihmisen tahto on pahuuteen, ei hän voi pelastua uskoipa hän mitä tahansa.

Uudestisyntymisestä vielä muutamia havaintoja. Kiusaukset on jaettavissa kolmeen osaan: coelestiaaliset eli taivaalliset kiusaukset, spirituaaliset eli henkiset kiusaukset ja vielä luonnolliset kiusaukset. Luonnolliset kiusaukset eivät ole varsinaisia kiusauksia, vaan aiheutuvat maallisista vastoinkäymisistä, mutta jotka ovat kuitenkin koettelemuksia, mikäli niihin liittyy spirituaalista kärsimystä.

Coelestiaalisessa kiusauksessa taistelevat hyvyys ja pahuus. Spirituaalisessa koettelemuksessa tapahtuu taistelu totuuden ja vääryyden välillä. Näissä molemmissa on siis kysymyksessä taistelu ihmisen sielusta ja sen hallinnasta. Kun Jumaluudesta tuleva virtaus ja toisaalta helvetistä saapuva virtaus törmäävät yhteen ihmisen sielussa, silloin syntyy taistelu eli kiusaus sielun hallitsemisesta.

Uudestisyntyminen voidaan esittää kuutena osana: 1. Parannus. 2. Reformaatio eli ensimmäinen osa uudestisyntymistä, joka tarkoittaa ymmärryksen kehittymistä. 3. Regeneraatio eli tahdon puhdistuminen. 4. Fermentaatio, joka tarkoittaa lieviä kiusauksia. 5. Varsinaiset kiusaukset, joissa totuudet ja vääryydet erottuvat sekä toisaalta hyvyydet ja pahuudet irtoavat toisistaan (esim. Matt. 13: 33). 6. Kiusausten voittaminen. Uudestisyntymisprosessi jatkuu tämän jälkeen ikuisesti, vaikka monet asiat häiritsevät ja vaikeuttavat uudestisyntymistä. Synnin vastustamisessa etusijalla ei tule olla moraaliset tekijät, vaan syntiä tulee vastustaa sentähden, että pahuus ja vääryys vastustavat Jumalaa. Synti on Jumalan käskyjen vastustamisesta ja rikkomista.

Uudestisyntymisen tarkoituksena on vapauttaa ihminen helvetin eli pahojen henkien vallasta. Ilman Taivaallista Oppia, joka paljastaa Jumalan Sanan salaisen koodin eli sisäisen merkityksen, ei korkeampia uudestisyntymisen asteita voi saavuttaa. Tietysti Jumalan Sana on se mikä on Alku ja Loppu tässäkin asiassa, mutta Taivaallinen Oppi, joka saapui Herran lähettämänä Swedenborgin kautta, muodostaa henkisen lampun Raamatun ymmärtämiseksi. Kiusausten mekanismia on selvitetty monissa Swedenborgin teoksissa, erikoisesti Arcana Coelestiassa. Swedenborg jakoi Arcanan 10 837 kappaleeseen.

Jumalan tuntemisesta esitettäkään seuraavaa: Jumalaa ei voida jakaa kolmeksi eri persoonaksi, kuten esim. evankelis-luterilaisen kirkon dogmit sen tekevät. Oikein käsitettynä Jumalassa eli Jeesuksessa Kristuksessa on kolminaisuus yhdess ja samassa persoonassa. Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan ruumis eli Jumalallinen Viisaus, ja Pyhä Henki on Jumalan sielusta Pojan kautta virtaava Jumalallinen Vaikutus eli itse elämä henkisessä ja luonnollisessa maailmassa.

Edellä esitettyä Jumalan kolminaisuusoppia voidaan perustella esim. äärettömyyden käsitteellä, sillä ei voi olla olemassa kahta toisistaan riippumatonta ääretöntä olentoa. Kukaan ei voi olla yhteydessä Jumalaan muuten kuin Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Isä eli Jumalan sielu on Herrassa, joka on sama kuin yksi Jumala, kuten Herra itse opettaa: "Jos tuntisitte minut, tuntisitte Isänikin... Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Filippus, etkä usko että minä olen Isässä ja Isä minussa... uskokaa minua että minä olen Isässä ja Isä minussa." (Joh. 14: 7-11).

Huomautettakoon, että myös juutalaisilla, mikäli luopuvat juutalaisuudesta on mahdollisuus uudestisyntyä Jumalan ja Hänen Sanansa sekä Taivaallisen Opin avulla, jos he vaan uskaltavat tälle tielle lähteä.

COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED UUSIJERUSALEMI.COM

                                  

                                       

                     

 

   

                                                                     YHTEYDENOTOT & Contact US